سه شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹
>> محصلات
>> سیم وکابل
>> روسی
МГТФ 0/03

نام محصول : МГТФ 0/03

کد محصول : ۵۴۶۰

مشاهده جزییات
МГТФ 0/05

نام محصول : МГТФ 0/05

کد محصول : ۵۴۵۹

مشاهده جزییات
МГТФ 0/07

نام محصول : МГТФ 0/07

کد محصول : ۵۴۵۸

مشاهده جزییات
МГТФ 0/50

نام محصول : МГТФ 0/50

کد محصول : ۵۴۵۷

مشاهده جزییات
МГТФ 0/12

نام محصول : МГТФ 0/12

کد محصول : ۵۴۵۶

مشاهده جزییات
МГТФ 0/20

نام محصول : МГТФ 0/20

کد محصول : ۵۴۵۵

مشاهده جزییات
МГТФ 0/35

نام محصول : МГТФ 0/35

کد محصول : ۵۴۵۴

مشاهده جزییات
کابل شیلددار4رشته سیم شیلددارنمره0/5 متراژ20متر

نام محصول : کابل شیلددار4رشته سیم شیلددارنمره0/5 متراژ20متر

کد محصول : ۵۰۲۳

مشاهده جزییات
мпо 23-11

نام محصول : мпо 23-11

کد محصول : ۴۹۸۸

مشاهده جزییات
МГТФЭ

نام محصول : МГТФЭ

کد محصول : ۴۸۳۹

مشاهده جزییات
МКЭ 27-21

نام محصول : МКЭ 27-21

کد محصول : ۴۸۳۸

مشاهده جزییات
سیم БСА

نام محصول : سیم БСА

کد محصول : ۴۸۳۵

مشاهده جزییات
سیم РК 75-1-12

نام محصول : سیم РК 75-1-12

کد محصول : ۴۸۳۰

مشاهده جزییات
БПГРЛ 0/5

نام محصول : БПГРЛ 0/5

کد محصول : ۴۸۰۴

مشاهده جزییات
ПТЛ-200 0/5

نام محصول : ПТЛ-200 0/5

کد محصول : ۴۸۰۳

مشاهده جزییات
БПВЛ 0/5

نام محصول : БПВЛ 0/5

کد محصول : ۴۸۰۲

مشاهده جزییات
 БПВЛ 0/35

نام محصول : БПВЛ 0/35

کد محصول : ۴۸۰۱

مشاهده جزییات
انواع سیم МЛТП

نام محصول : انواع سیم МЛТП

کد محصول : ۱۸۳۹

مشاهده جزییات
МГТФ

نام محصول : МГТФ

کد محصول : ۸۳۲

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 2 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 2 МГШВ

کد محصول : ۵۷۶

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 1/5 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 1/5 МГШВ

کد محصول : ۵۷۳

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 1 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 1 МГШВ

کد محصول : ۵۷۱

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 0/75 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 0/75 МГШВ

کد محصول : ۵۶۸

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 0/50 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 0/50 МГШВ

کد محصول : ۵۶۴

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 0/35 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 0/35 МГШВ

کد محصول : ۵۶۱

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 0/20 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 0/20 МГШВ

کد محصول : ۵۵۷

مشاهده جزییات
سیم مقاوم به حرارت 0/12 МГШВ

نام محصول : سیم مقاوم به حرارت 0/12 МГШВ

کد محصول : ۵۵۴

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید