یک شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹
>> محصلات
>> مقاومت
>> روسی
ТВО1-1/2К ОМ

نام محصول : ТВО1-1/2К ОМ

کد محصول : ۵۴۷۵

مشاهده جزییات
ТВО10-820К ОМ

نام محصول : ТВО10-820К ОМ

کد محصول : ۵۴۷۴

مشاهده جزییات
ТВО20-33 ОМ

نام محصول : ТВО20-33 ОМ

کد محصول : ۵۴۷۳

مشاهده جزییات
ТВО2-56 ОМ

نام محصول : ТВО2-56 ОМ

کد محصول : ۵۴۷۲

مشاهده جزییات
С5-16МВ  1ВТ  0.15  ОМ

نام محصول : С5-16МВ 1ВТ 0.15 ОМ

کد محصول : ۴۷۳۶

مشاهده جزییات
ММТ-4 مقاومت حرارتی

نام محصول : ММТ-4 مقاومت حرارتی

کد محصول : ۴۷۱۷

مشاهده جزییات
КМТ-8

نام محصول : КМТ-8

کد محصول : ۴۶۹۱

مشاهده جزییات
50 hi

نام محصول : 50 hi

کد محصول : ۴۲۵۸

مشاهده جزییات
RN55C-4992F

نام محصول : RN55C-4992F

کد محصول : ۷۸۴

مشاهده جزییات
مقاومت اجری 7 وات 0/47 اهم

نام محصول : مقاومت اجری 7 وات 0/47 اهم

کد محصول : ۷۴۳

مشاهده جزییات
مقاومت 10 وات

نام محصول : مقاومت 10 وات

کد محصول : ۶۲۰

مشاهده جزییات
مقاومت 50 وات

نام محصول : مقاومت 50 وات

کد محصول : ۶۱۷

مشاهده جزییات
مقاومت 100وات

نام محصول : مقاومت 100وات

کد محصول : ۶۱۲

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید