شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹
>> محصلات
>> دیود
>>
دیودژرمانیوم-اشکارساز

نام محصول : دیودژرمانیوم-اشکارساز

کد محصول : ۶۰۹۵

مشاهده جزییات
Д202А

نام محصول : Д202А

کد محصول : ۶۰۹۱

مشاهده جزییات
MSD61101

نام محصول : MSD61101

کد محصول : ۶۰۷۰

مشاهده جزییات
КС175А

نام محصول : КС175А

کد محصول : ۶۰۵۱

مشاهده جزییات
Д212А

نام محصول : Д212А

کد محصول : ۶۰۵۰

مشاهده جزییات
МД218

نام محصول : МД218

کد محصول : ۶۰۴۷

مشاهده جزییات
МД217

نام محصول : МД217

کد محصول : ۶۰۴۶

مشاهده جزییات
Д18

نام محصول : Д18

کد محصول : ۶۰۴۴

مشاهده جزییات
Д229Б

نام محصول : Д229Б

کد محصول : ۶۰۳۶

مشاهده جزییات
Д229А

نام محصول : Д229А

کد محصول : ۶۰۳۵

مشاهده جزییات
2Д204Б

نام محصول : 2Д204Б

کد محصول : ۶۰۳۴

مشاهده جزییات
Д229А

نام محصول : Д229А

کد محصول : ۶۰۳۳

مشاهده جزییات
Д229Б

نام محصول : Д229Б

کد محصول : ۶۰۲۸

مشاهده جزییات
1SR15-400

نام محصول : 1SR15-400

کد محصول : ۶۰۲۴

مشاهده جزییات
Д229Б

نام محصول : Д229Б

کد محصول : ۶۰۲۱

مشاهده جزییات
КД202В

نام محصول : КД202В

کد محصول : ۶۰۲۰

مشاهده جزییات
Д229Е

نام محصول : Д229Е

کد محصول : ۶۰۱۸

مشاهده جزییات
Д229Б

نام محصول : Д229Б

کد محصول : ۶۰۱۴

مشاهده جزییات
2Д212А

نام محصول : 2Д212А

کد محصول : ۶۰۱۱

مشاهده جزییات
Д202

نام محصول : Д202

کد محصول : ۶۰۱۰

مشاهده جزییات
2Д204Б

نام محصول : 2Д204Б

کد محصول : ۶۰۰۶

مشاهده جزییات
КС512А

نام محصول : КС512А

کد محصول : ۶۰۰۵

مشاهده جزییات
Д229А

نام محصول : Д229А

کد محصول : ۶۰۰۴

مشاهده جزییات
Д816Г

نام محصول : Д816Г

کد محصول : ۶۰۰۳

مشاهده جزییات
Д237Б

نام محصول : Д237Б

کد محصول : ۵۹۸۹

مشاهده جزییات
Д601А

نام محصول : Д601А

کد محصول : ۵۸۴۵

مشاهده جزییات
Д403Б

نام محصول : Д403Б

کد محصول : ۵۸۴۳

مشاهده جزییات
2А104 АР

نام محصول : 2А104 АР

کد محصول : ۵۸۴۲

مشاهده جزییات
Д 13-4В

نام محصول : Д 13-4В

کد محصول : ۵۸۳۷

مشاهده جزییات
ДА703

نام محصول : ДА703

کد محصول : ۵۸۳۵

مشاهده جزییات
ДГ-С4

نام محصول : ДГ-С4

کد محصول : ۵۸۳۴

مشاهده جزییات
Д3Б

نام محصول : Д3Б

کد محصول : ۵۸۳۳

مشاهده جزییات
Д602

نام محصول : Д602

کد محصول : ۵۸۳۲

مشاهده جزییات
Д408

نام محصول : Д408

کد محصول : ۵۸۳۱

مشاهده جزییات
2А102А

نام محصول : 2А102А

کد محصول : ۵۸۳۰

مشاهده جزییات
ДК-С1

نام محصول : ДК-С1

کد محصول : ۵۸۲۹

مشاهده جزییات
ДК-И2

نام محصول : ДК-И2

کد محصول : ۵۸۲۸

مشاهده جزییات
Д605

نام محصول : Д605

کد محصول : ۵۸۲۷

مشاهده جزییات
Д501

نام محصول : Д501

کد محصول : ۵۸۲۶

مشاهده جزییات
Д403В

نام محصول : Д403В

کد محصول : ۵۸۲۵

مشاهده جزییات
Д601А

نام محصول : Д601А

کد محصول : ۵۸۲۴

مشاهده جزییات
Д604ВП

نام محصول : Д604ВП

کد محصول : ۵۸۲۳

مشاهده جزییات
Д603ВП

نام محصول : Д603ВП

کد محصول : ۵۸۲۲

مشاهده جزییات
Д403Б

نام محصول : Д403Б

کد محصول : ۵۸۲۱

مشاهده جزییات
Д405БВП

نام محصول : Д405БВП

کد محصول : ۵۸۲۰

مشاهده جزییات
MDA2500

نام محصول : MDA2500

کد محصول : ۵۸۰۳

مشاهده جزییات
BUZ 27

نام محصول : BUZ 27

کد محصول : ۵۸۰۱

مشاهده جزییات
ДВ119А

نام محصول : ДВ119А

کد محصول : ۵۷۹۲

مشاهده جزییات
MR756

نام محصول : MR756

کد محصول : ۵۷۸۶

مشاهده جزییات
КС512А

نام محصول : КС512А

کد محصول : ۵۷۶۴

مشاهده جزییات
دیود تریستور IRKL56/04

نام محصول : دیود تریستور IRKL56/04

کد محصول : ۵۷۰۶

مشاهده جزییات
ديود تريستور MCD44/08

نام محصول : ديود تريستور MCD44/08

کد محصول : ۵۷۰۵

مشاهده جزییات
دیود تریستور قایقی SKKH 56/04D

نام محصول : دیود تریستور قایقی SKKH 56/04D

کد محصول : ۵۷۰۴

مشاهده جزییات
دیود تریستور قایقی SKKH26/06D

نام محصول : دیود تریستور قایقی SKKH26/06D

کد محصول : ۵۷۰۳

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 55 امپر 4000ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 55 امپر 4000ولت

کد محصول : ۵۶۶۸

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 90 امپر  8000 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 90 امپر 8000 ولت

کد محصول : ۵۶۶۷

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 100 امپر 8000 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 100 امپر 8000 ولت

کد محصول : ۵۶۶۶

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 76 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 76 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۶۵

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 105 امپر 800 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 105 امپر 800 ولت

کد محصول : ۵۶۶۴

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 81امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 81امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۶۳

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 46 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 46 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۶۲

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 81 امپر 1400 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 81 امپر 1400 ولت

کد محصول : ۵۶۶۱

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 46 امپر 600 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 46 امپر 600 ولت

کد محصول : ۵۶۶۰

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 56 امپر 400 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 56 امپر 400 ولت

کد محصول : ۵۶۵۹

مشاهده جزییات
دوبل دیود قایقی 81 امپر 400 ولت

نام محصول : دوبل دیود قایقی 81 امپر 400 ولت

کد محصول : ۵۶۵۸

مشاهده جزییات
دیود1000خاری35 امپر

نام محصول : دیود1000خاری35 امپر

کد محصول : ۵۶۴۱

مشاهده جزییات
دیود سفینه ای 10 امپر

نام محصول : دیود سفینه ای 10 امپر

کد محصول : ۵۶۱۲

مشاهده جزییات
پل دیود Д13-4В

نام محصول : پل دیود Д13-4В

کد محصول : ۵۵۶۰

مشاهده جزییات
Д71-400-8

نام محصول : Д71-400-8

کد محصول : ۵۵۴۴

مشاهده جزییات
Д161-320-8

نام محصول : Д161-320-8

کد محصول : ۵۵۴۳

مشاهده جزییات
Д161-250-7

نام محصول : Д161-250-7

کد محصول : ۵۵۴۲

مشاهده جزییات
دیود в200

نام محصول : دیود в200

کد محصول : ۵۵۴۱

مشاهده جزییات
2Ц202В دیودهای ولتاژ

نام محصول : 2Ц202В دیودهای ولتاژ

کد محصول : ۵۴۶۴

مشاهده جزییات
دیودهای ولتاژ 2Ц202Г

نام محصول : دیودهای ولتاژ 2Ц202Г

کد محصول : ۵۴۶۳

مشاهده جزییات
2Ц202Д دیودهای ولتاژ

نام محصول : 2Ц202Д دیودهای ولتاژ

کد محصول : ۵۴۶۲

مشاهده جزییات
دیودهای ولتاژ 2Ц202Е

نام محصول : دیودهای ولتاژ 2Ц202Е

کد محصول : ۵۴۶۱

مشاهده جزییات
NEC 6RH2S

نام محصول : NEC 6RH2S

کد محصول : ۵۳۷۲

مشاهده جزییات
NAE7422CCSP

نام محصول : NAE7422CCSP

کد محصول : ۵۳۷۱

مشاهده جزییات
5SD1 1N1200A

نام محصول : 5SD1 1N1200A

کد محصول : ۵۳۷۰

مشاهده جزییات
C-5495922-1 GE

نام محصول : C-5495922-1 GE

کد محصول : ۵۳۶۹

مشاهده جزییات
JAN/SA1/1N249B

نام محصول : JAN/SA1/1N249B

کد محصول : ۵۳۶۶

مشاهده جزییات
LXYS DSI35-12A

نام محصول : LXYS DSI35-12A

کد محصول : ۵۳۶۵

مشاهده جزییات
DSOF 120

نام محصول : DSOF 120

کد محصول : ۵۳۶۴

مشاهده جزییات
SSDI 1N1200A

نام محصول : SSDI 1N1200A

کد محصول : ۵۳۵۶

مشاهده جزییات
КД102Б

نام محصول : КД102Б

کد محصول : ۵۳۵۳

مشاهده جزییات
Д131-80-15

نام محصول : Д131-80-15

کد محصول : ۵۳۵۲

مشاهده جزییات
SY170/1G

نام محصول : SY170/1G

کد محصول : ۵۳۴۲

مشاهده جزییات
IR 42HF12Q

نام محصول : IR 42HF12Q

کد محصول : ۵۳۴۱

مشاهده جزییات
IR 70HFL40SO5دیودفست

نام محصول : IR 70HFL40SO5دیودفست

کد محصول : ۵۳۴۰

مشاهده جزییات
IR 70HFL40SO5

نام محصول : IR 70HFL40SO5

کد محصول : ۵۳۳۹

مشاهده جزییات
DS135-04A

نام محصول : DS135-04A

کد محصول : ۵۳۳۸

مشاهده جزییات
SSIF3940 3G

نام محصول : SSIF3940 3G

کد محصول : ۵۳۳۰

مشاهده جزییات
Д142-125-2

نام محصول : Д142-125-2

کد محصول : ۵۳۲۹

مشاهده جزییات
MOTOROLLA MR5040

نام محصول : MOTOROLLA MR5040

کد محصول : ۵۳۲۸

مشاهده جزییات
SR652A

نام محصول : SR652A

کد محصول : ۵۳۲۷

مشاهده جزییات
MR1120

نام محصول : MR1120

کد محصول : ۵۳۲۵

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY S6402

نام محصول : DIODE SHOOTKY S6402

کد محصول : ۵۳۲۲

مشاهده جزییات
Q01E

نام محصول : Q01E

کد محصول : ۵۳۲۱

مشاهده جزییات
ДЛ122-40X

نام محصول : ДЛ122-40X

کد محصول : ۵۳۲۰

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY S60S3

نام محصول : DIODE SHOOTKY S60S3

کد محصول : ۵۳۱۹

مشاهده جزییات
ST430N

نام محصول : ST430N

کد محصول : ۵۳۱۷

مشاهده جزییات
Д122-40-12

نام محصول : Д122-40-12

کد محصول : ۵۳۱۵

مشاهده جزییات
Д122-32-10

نام محصول : Д122-32-10

کد محصول : ۵۳۱۴

مشاهده جزییات
ДЛ132-50-8

نام محصول : ДЛ132-50-8

کد محصول : ۵۳۱۳

مشاهده جزییات
E1105320دیودهزارخار

نام محصول : E1105320دیودهزارخار

کد محصول : ۵۳۱۲

مشاهده جزییات
ДЛ132-80-9

نام محصول : ДЛ132-80-9

کد محصول : ۵۳۱۱

مشاهده جزییات
КД206А

نام محصول : КД206А

کد محصول : ۵۲۹۹

مشاهده جزییات
G.E ZP300R1200

نام محصول : G.E ZP300R1200

کد محصول : ۵۲۹۸

مشاهده جزییات
IN5407 BL

نام محصول : IN5407 BL

کد محصول : ۵۲۱۳

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY UES803X 8046

نام محصول : DIODE SHOOTKY UES803X 8046

کد محصول : ۵۱۵۸

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY 40HF10

نام محصول : DIODE SHOOTKY 40HF10

کد محصول : ۵۱۵۴

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY S30S6

نام محصول : DIODE SHOOTKY S30S6

کد محصول : ۵۱۵۳

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY BBC583554

نام محصول : DIODE SHOOTKY BBC583554

کد محصول : ۵۱۵۲

مشاهده جزییات
ERE74-02 DIODE SHOOTKY

نام محصول : ERE74-02 DIODE SHOOTKY

کد محصول : ۵۱۵۱

مشاهده جزییات
ERG 61-004 DIODE SHOOTKY

نام محصول : ERG 61-004 DIODE SHOOTKY

کد محصول : ۵۱۵۰

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY IR 40HF10

نام محصول : DIODE SHOOTKY IR 40HF10

کد محصول : ۵۱۴۹

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY BBC 4216023

نام محصول : DIODE SHOOTKY BBC 4216023

کد محصول : ۵۱۴۸

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY 40SB04SA

نام محصول : DIODE SHOOTKY 40SB04SA

کد محصول : ۵۱۴۷

مشاهده جزییات
Д242

نام محصول : Д242

کد محصول : ۵۱۳۴

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY S30S4A

نام محصول : DIODE SHOOTKY S30S4A

کد محصول : ۵۱۳۳

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY S30S3 MOTOROLLA

نام محصول : DIODE SHOOTKY S30S3 MOTOROLLA

کد محصول : ۵۱۳۲

مشاهده جزییات
T52C 8149

نام محصول : T52C 8149

کد محصول : ۵۱۳۱

مشاهده جزییات
DIODE SHOOTKY IR 60MQ40

نام محصول : DIODE SHOOTKY IR 60MQ40

کد محصول : ۵۱۳۰

مشاهده جزییات
TOSHIBA 6CC13

نام محصول : TOSHIBA 6CC13

کد محصول : ۵۱۲۹

مشاهده جزییات
TOSHIBA 1S292 10A 62V

نام محصول : TOSHIBA 1S292 10A 62V

کد محصول : ۵۱۲۸

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید