یک شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹
>> محصلات
>> تریستور
>>
MCR107

نام محصول : MCR107

کد محصول : ۶۰۵۴

مشاهده جزییات
اپتو تریستور ,MTOTO 80

نام محصول : اپتو تریستور ,MTOTO 80

کد محصول : ۵۷۰۸

مشاهده جزییات
دیود تریستور 300 امپر

نام محصول : دیود تریستور 300 امپر

کد محصول : ۵۷۰۲

مشاهده جزییات
دیود تریستور

نام محصول : دیود تریستور

کد محصول : ۵۷۰۱

مشاهده جزییات
دوبل تریستور 300 امپر

نام محصول : دوبل تریستور 300 امپر

کد محصول : ۵۷۰۰

مشاهده جزییات
دوبل تریستور  skkt500/16e

نام محصول : دوبل تریستور skkt500/16e

کد محصول : ۵۶۹۹

مشاهده جزییات
دوبل تریستور320A

نام محصول : دوبل تریستور320A

کد محصول : ۵۶۹۲

مشاهده جزییات
SKKT 500/16 E

نام محصول : SKKT 500/16 E

کد محصول : ۵۶۹۱

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 81 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 81 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۵۷

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 93 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 93 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۵۶

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 55 امپر 600 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 55 امپر 600 ولت

کد محصول : ۵۶۵۵

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 31 امپر 400 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 31 امپر 400 ولت

کد محصول : ۵۶۵۴

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 26 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 26 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۵۳

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 91 امپر 12 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 91 امپر 12 ولت

کد محصول : ۵۶۵۲

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 63 امپر 1000 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 63 امپر 1000 ولت

کد محصول : ۵۶۵۱

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 80 امپر 1000 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 80 امپر 1000 ولت

کد محصول : ۵۶۵۰

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 80 امپر 1000 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 80 امپر 1000 ولت

کد محصول : ۵۶۴۹

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 80 امپر 800 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 80 امپر 800 ولت

کد محصول : ۵۶۴۸

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 71 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 71 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۴۷

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 95 امپر 800 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 95 امپر 800 ولت

کد محصول : ۵۶۴۶

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 71 امپر 600 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 71 امپر 600 ولت

کد محصول : ۵۶۴۵

مشاهده جزییات
دوبل تریستور 132 امپر 400 ولت

نام محصول : دوبل تریستور 132 امپر 400 ولت

کد محصول : ۵۶۴۴

مشاهده جزییات
 اپتو تریستور قایقی

نام محصول : اپتو تریستور قایقی

کد محصول : ۵۶۴۳

مشاهده جزییات
تریستور سفینه ای КУ201

نام محصول : تریستور سفینه ای КУ201

کد محصول : ۵۶۳۱

مشاهده جزییات
Т161-320-8

نام محصول : Т161-320-8

کد محصول : ۵۵۴۸

مشاهده جزییات
Т171-250-8

نام محصول : Т171-250-8

کد محصول : ۵۵۴۷

مشاهده جزییات
Т161-250-8

نام محصول : Т161-250-8

کد محصول : ۵۵۴۶

مشاهده جزییات
Т161-160-8

نام محصول : Т161-160-8

کد محصول : ۵۵۴۵

مشاهده جزییات
Т3142-80-8

نام محصول : Т3142-80-8

کد محصول : ۵۵۰۲

مشاهده جزییات
ТЗ142-80-7

نام محصول : ТЗ142-80-7

کد محصول : ۵۴۹۳

مشاهده جزییات
IR 8207 5213483

نام محصول : IR 8207 5213483

کد محصول : ۵۳۵۱

مشاهده جزییات
BTY 79 200R

نام محصول : BTY 79 200R

کد محصول : ۵۳۵۰

مشاهده جزییات
AEG 7RN T12F600CDC

نام محصول : AEG 7RN T12F600CDC

کد محصول : ۵۳۴۹

مشاهده جزییات
BTW30600TM 8537 N

نام محصول : BTW30600TM 8537 N

کد محصول : ۵۳۴۸

مشاهده جزییات
КТ702

نام محصول : КТ702

کد محصول : ۵۳۴۷

مشاهده جزییات
SF30D11 TOSHIBA

نام محصول : SF30D11 TOSHIBA

کد محصول : ۵۳۴۶

مشاهده جزییات
59RC80

نام محصول : 59RC80

کد محصول : ۵۳۴۳

مشاهده جزییات
D1271-AE FMC7933

نام محصول : D1271-AE FMC7933

کد محصول : ۵۳۳۷

مشاهده جزییات
IR59RC80

نام محصول : IR59RC80

کد محصول : ۵۳۳۶

مشاهده جزییات
تریستوراروپایی بدون VوA

نام محصول : تریستوراروپایی بدون VوA

کد محصول : ۵۳۳۲

مشاهده جزییات
IR68-5392 72RC2A 24

نام محصول : IR68-5392 72RC2A 24

کد محصول : ۵۳۳۱

مشاهده جزییات
2N5169

نام محصول : 2N5169

کد محصول : ۵۳۲۶

مشاهده جزییات
 2N683 16A 100V

نام محصول : 2N683 16A 100V

کد محصول : ۵۳۲۴

مشاهده جزییات
2N683  16A 100V

نام محصول : 2N683 16A 100V

کد محصول : ۵۳۲۳

مشاهده جزییات
Т132-50-8

نام محصول : Т132-50-8

کد محصول : ۵۳۱۸

مشاهده جزییات
Т10-10-7

نام محصول : Т10-10-7

کد محصول : ۵۳۱۶

مشاهده جزییات
Т132-40-6

نام محصول : Т132-40-6

کد محصول : ۵۲۹۷

مشاهده جزییات
TGD 06 -04

نام محصول : TGD 06 -04

کد محصول : ۵۱۷۱

مشاهده جزییات
SPS H1682

نام محصول : SPS H1682

کد محصول : ۵۱۶۹

مشاهده جزییات
GTD02-03C

نام محصول : GTD02-03C

کد محصول : ۵۱۶۸

مشاهده جزییات
TOSHIBA SF16J13

نام محصول : TOSHIBA SF16J13

کد محصول : ۵۱۶۷

مشاهده جزییات
TOSHIBA SF16B12

نام محصول : TOSHIBA SF16B12

کد محصول : ۵۱۶۵

مشاهده جزییات
TOSHIBA SF10L13

نام محصول : TOSHIBA SF10L13

کد محصول : ۵۱۶۴

مشاهده جزییات
NEC 25AC3S 25A 300V

نام محصول : NEC 25AC3S 25A 300V

کد محصول : ۵۱۶۳

مشاهده جزییات
SF16B11

نام محصول : SF16B11

کد محصول : ۵۱۶۲

مشاهده جزییات
NEC 2SF11S

نام محصول : NEC 2SF11S

کد محصول : ۵۱۶۱

مشاهده جزییات
NEC 20P1SG

نام محصول : NEC 20P1SG

کد محصول : ۵۱۶۰

مشاهده جزییات
MOTOROLLA 2N67544

نام محصول : MOTOROLLA 2N67544

کد محصول : ۵۱۵۹

مشاهده جزییات
NEC 2SF34A

نام محصول : NEC 2SF34A

کد محصول : ۵۱۵۷

مشاهده جزییات
NEC 2SF205

نام محصول : NEC 2SF205

کد محصول : ۵۱۵۶

مشاهده جزییات
GE C231

نام محصول : GE C231

کد محصول : ۵۱۵۵

مشاهده جزییات
NEC 2SF13

نام محصول : NEC 2SF13

کد محصول : ۵۱۴۶

مشاهده جزییات
NEC 2SP1SG

نام محصول : NEC 2SP1SG

کد محصول : ۵۱۴۵

مشاهده جزییات
NEC 20P2SG

نام محصول : NEC 20P2SG

کد محصول : ۵۱۴۴

مشاهده جزییات
2SF38A 22A 400V

نام محصول : 2SF38A 22A 400V

کد محصول : ۵۱۴۲

مشاهده جزییات
MOTOROLLA 3006365

نام محصول : MOTOROLLA 3006365

کد محصول : ۵۱۴۱

مشاهده جزییات
Т152-80-13

نام محصول : Т152-80-13

کد محصول : ۵۱۳۶

مشاهده جزییات
NEC10P1S

نام محصول : NEC10P1S

کد محصول : ۵۱۱۱

مشاهده جزییات
NEC 10P5S

نام محصول : NEC 10P5S

کد محصول : ۵۱۱۰

مشاهده جزییات
NEC10P2SG

نام محصول : NEC10P2SG

کد محصول : ۵۱۰۹

مشاهده جزییات
NEC 10P2SG

نام محصول : NEC 10P2SG

کد محصول : ۵۱۰۸

مشاهده جزییات
NEC 2SF28A

نام محصول : NEC 2SF28A

کد محصول : ۵۱۰۶

مشاهده جزییات
RCA 2105 9431

نام محصول : RCA 2105 9431

کد محصول : ۵۱۰۵

مشاهده جزییات
2N6173

نام محصول : 2N6173

کد محصول : ۵۱۰۳

مشاهده جزییات
2N4167

نام محصول : 2N4167

کد محصول : ۵۱۰۲

مشاهده جزییات
2SF87

نام محصول : 2SF87

کد محصول : ۵۱۰۱

مشاهده جزییات
NEC 2SF18

نام محصول : NEC 2SF18

کد محصول : ۵۰۹۸

مشاهده جزییات
NEC 2SF18

نام محصول : NEC 2SF18

کد محصول : ۵۰۹۷

مشاهده جزییات
NEC 2SF14S

نام محصول : NEC 2SF14S

کد محصول : ۵۰۹۶

مشاهده جزییات
IR 21RC20

نام محصول : IR 21RC20

کد محصول : ۵۰۹۵

مشاهده جزییات
NEC 2SF36A

نام محصول : NEC 2SF36A

کد محصول : ۵۰۹۴

مشاهده جزییات
NEC 2SF212A

نام محصول : NEC 2SF212A

کد محصول : ۵۰۹۳

مشاهده جزییات
NEC 20P1SG

نام محصول : NEC 20P1SG

کد محصول : ۵۰۹۲

مشاهده جزییات
КТ726/600

نام محصول : КТ726/600

کد محصول : ۵۰۵۱

مشاهده جزییات
CR08C

نام محصول : CR08C

کد محصول : ۵۰۴۴

مشاهده جزییات
skkt15 /12

نام محصول : skkt15 /12

کد محصول : ۴۹۹۳

مشاهده جزییات
sket25/12

نام محصول : sket25/12

کد محصول : ۴۹۹۲

مشاهده جزییات
skkh15/16 دیود/تریستور

نام محصول : skkh15/16 دیود/تریستور

کد محصول : ۴۹۹۱

مشاهده جزییات
Т122-25-11

نام محصول : Т122-25-11

کد محصول : ۴۹۰۵

مشاهده جزییات
CN08E

نام محصول : CN08E

کد محصول : ۴۴۴۰

مشاهده جزییات
تریستور CNO8E

نام محصول : تریستور CNO8E

کد محصول : ۴۳۰۱

مشاهده جزییات
تریستور Т123-250-6

نام محصول : تریستور Т123-250-6

کد محصول : ۴۲۸۸

مشاهده جزییات
Т143-630-12 تریستور

نام محصول : Т143-630-12 تریستور

کد محصول : ۴۲۸۷

مشاهده جزییات
SKT2000/28E

نام محصول : SKT2000/28E

کد محصول : ۴۲۸۶

مشاهده جزییات
КУ203И

نام محصول : КУ203И

کد محصول : ۱۸۹۰

مشاهده جزییات
Т142-80-6

نام محصول : Т142-80-6

کد محصول : ۱۸۶۱

مشاهده جزییات
TO142-80-6

نام محصول : TO142-80-6

کد محصول : ۱۸۶۰

مشاهده جزییات
Т132-50-8-2

نام محصول : Т132-50-8-2

کد محصول : ۱۸۵۹

مشاهده جزییات
КТ725 600

نام محصول : КТ725 600

کد محصول : ۸۴۰

مشاهده جزییات
CN08E

نام محصول : CN08E

کد محصول : ۷۴۲

مشاهده جزییات
т142-80

نام محصول : т142-80

کد محصول : ۶۶۰

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید