یک شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹
>> محصلات
>> تریستور
>> روسی
دیود تریستور

نام محصول : دیود تریستور

کد محصول : ۵۷۰۱

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 93 امپر 1200 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 93 امپر 1200 ولت

کد محصول : ۵۶۵۶

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 63 امپر 1000 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 63 امپر 1000 ولت

کد محصول : ۵۶۵۱

مشاهده جزییات
دوبل تریستور قایقی 80 امپر 1000 ولت

نام محصول : دوبل تریستور قایقی 80 امپر 1000 ولت

کد محصول : ۵۶۵۰

مشاهده جزییات
 اپتو تریستور قایقی

نام محصول : اپتو تریستور قایقی

کد محصول : ۵۶۴۳

مشاهده جزییات
تریستور سفینه ای КУ201

نام محصول : تریستور سفینه ای КУ201

کد محصول : ۵۶۳۱

مشاهده جزییات
Т161-320-8

نام محصول : Т161-320-8

کد محصول : ۵۵۴۸

مشاهده جزییات
Т171-250-8

نام محصول : Т171-250-8

کد محصول : ۵۵۴۷

مشاهده جزییات
Т161-250-8

نام محصول : Т161-250-8

کد محصول : ۵۵۴۶

مشاهده جزییات
Т161-160-8

نام محصول : Т161-160-8

کد محصول : ۵۵۴۵

مشاهده جزییات
Т3142-80-8

نام محصول : Т3142-80-8

کد محصول : ۵۵۰۲

مشاهده جزییات
ТЗ142-80-7

نام محصول : ТЗ142-80-7

کد محصول : ۵۴۹۳

مشاهده جزییات
КТ702

نام محصول : КТ702

کد محصول : ۵۳۴۷

مشاهده جزییات
Т132-50-8

نام محصول : Т132-50-8

کد محصول : ۵۳۱۸

مشاهده جزییات
Т10-10-7

نام محصول : Т10-10-7

کد محصول : ۵۳۱۶

مشاهده جزییات
Т132-40-6

نام محصول : Т132-40-6

کد محصول : ۵۲۹۷

مشاهده جزییات
Т152-80-13

نام محصول : Т152-80-13

کد محصول : ۵۱۳۶

مشاهده جزییات
КТ726/600

نام محصول : КТ726/600

کد محصول : ۵۰۵۱

مشاهده جزییات
Т122-25-11

نام محصول : Т122-25-11

کد محصول : ۴۹۰۵

مشاهده جزییات
تریستور Т123-250-6

نام محصول : تریستور Т123-250-6

کد محصول : ۴۲۸۸

مشاهده جزییات
Т143-630-12 تریستور

نام محصول : Т143-630-12 تریستور

کد محصول : ۴۲۸۷

مشاهده جزییات
КУ203И

نام محصول : КУ203И

کد محصول : ۱۸۹۰

مشاهده جزییات
Т142-80-6

نام محصول : Т142-80-6

کد محصول : ۱۸۶۱

مشاهده جزییات
TO142-80-6

نام محصول : TO142-80-6

کد محصول : ۱۸۶۰

مشاهده جزییات
Т132-50-8-2

نام محصول : Т132-50-8-2

کد محصول : ۱۸۵۹

مشاهده جزییات
КТ725 600

نام محصول : КТ725 600

کد محصول : ۸۴۰

مشاهده جزییات
CN08E

نام محصول : CN08E

کد محصول : ۷۴۲

مشاهده جزییات
т142-80

نام محصول : т142-80

کد محصول : ۶۶۰

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید