شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹
>> محصلات
>> فریت
>>
فریت تروید 31*19*8

نام محصول : فریت تروید 31*19*8

کد محصول : ۵۶۳۰

مشاهده جزییات
فریت میله ای 12میل در 3 میل

نام محصول : فریت میله ای 12میل در 3 میل

کد محصول : ۵۶۱۵

مشاهده جزییات
فریت میله ای 1 سانت قطر6 میل

نام محصول : فریت میله ای 1 سانت قطر6 میل

کد محصول : ۵۶۱۴

مشاهده جزییات
فریت میله ای

نام محصول : فریت میله ای

کد محصول : ۵۶۱۳

مشاهده جزییات
فریت تروید28*13*14

نام محصول : فریت تروید28*13*14

کد محصول : ۵۵۹۴

مشاهده جزییات
فریت تروید26*14*20

نام محصول : فریت تروید26*14*20

کد محصول : ۵۵۹۳

مشاهده جزییات
فریت I در ابعاد مختلف

نام محصول : فریت I در ابعاد مختلف

کد محصول : ۵۵۹۲

مشاهده جزییات
فریت وسط گرد 50*67*15

نام محصول : فریت وسط گرد 50*67*15

کد محصول : ۵۵۹۱

مشاهده جزییات
فریت EE وسط گرد 40*40*13

نام محصول : فریت EE وسط گرد 40*40*13

کد محصول : ۵۵۹۰

مشاهده جزییات
فریت EE42*43*15

نام محصول : فریت EE42*43*15

کد محصول : ۵۵۸۹

مشاهده جزییات
فریت PQ35*26*35

نام محصول : فریت PQ35*26*35

کد محصول : ۵۵۸۸

مشاهده جزییات
فریت PQ 3230 1413 PC40Z

نام محصول : فریت PQ 3230 1413 PC40Z

کد محصول : ۵۵۸۷

مشاهده جزییات
فریت EE 36*37*10

نام محصول : فریت EE 36*37*10

کد محصول : ۵۵۸۶

مشاهده جزییات
فریتEE42*42*12

نام محصول : فریتEE42*42*12

کد محصول : ۵۵۸۵

مشاهده جزییات
فریت EE 42*42*20

نام محصول : فریت EE 42*42*20

کد محصول : ۵۵۸۴

مشاهده جزییات
فریت EE 20*20

نام محصول : فریت EE 20*20

کد محصول : ۵۵۶۴

مشاهده جزییات
فریت EE16*14/8

نام محصول : فریت EE16*14/8

کد محصول : ۵۵۶۳

مشاهده جزییات
فریت تروید 7*19*31 و 28/5*9*17/5

نام محصول : فریت تروید 7*19*31 و 28/5*9*17/5

کد محصول : ۵۵۵۶

مشاهده جزییات
فریت تلوزیونی

نام محصول : فریت تلوزیونی

کد محصول : ۵۵۲۹

مشاهده جزییات
فریت PQ 46*29

نام محصول : فریت PQ 46*29

کد محصول : ۵۵۲۸

مشاهده جزییات
فریت PQ 23*17

نام محصول : فریت PQ 23*17

کد محصول : ۵۵۲۷

مشاهده جزییات
فریت مچینگی 25*20

نام محصول : فریت مچینگی 25*20

کد محصول : ۵۵۲۶

مشاهده جزییات
فریت تروید 36*25*10

نام محصول : فریت تروید 36*25*10

کد محصول : ۵۵۲۵

مشاهده جزییات
فریت تروید 38*19*13

نام محصول : فریت تروید 38*19*13

کد محصول : ۵۵۲۴

مشاهده جزییات
فریت تروید 29*16*13

نام محصول : فریت تروید 29*16*13

کد محصول : ۵۵۲۳

مشاهده جزییات
فریت تروید 31*19*8

نام محصول : فریت تروید 31*19*8

کد محصول : ۵۵۲۲

مشاهده جزییات
فریت تروید 31*19*7

نام محصول : فریت تروید 31*19*7

کد محصول : ۵۵۲۱

مشاهده جزییات
فریت تروید 33*16*11/5

نام محصول : فریت تروید 33*16*11/5

کد محصول : ۵۵۲۰

مشاهده جزییات
فریت تروید 27*13/5*16

نام محصول : فریت تروید 27*13/5*16

کد محصول : ۵۵۱۹

مشاهده جزییات
فریت تروید27*14*15

نام محصول : فریت تروید27*14*15

کد محصول : ۵۵۱۸

مشاهده جزییات
فریت تروید 22*13*13

نام محصول : فریت تروید 22*13*13

کد محصول : ۵۵۱۷

مشاهده جزییات
فریت تروید20*12*6/5

نام محصول : فریت تروید20*12*6/5

کد محصول : ۵۵۱۶

مشاهده جزییات
فریت تروید22*14*10

نام محصول : فریت تروید22*14*10

کد محصول : ۵۵۱۵

مشاهده جزییات
فریت تروید 22*14*8

نام محصول : فریت تروید 22*14*8

کد محصول : ۵۵۱۴

مشاهده جزییات
فریت تروید 24*14*8

نام محصول : فریت تروید 24*14*8

کد محصول : ۵۵۱۳

مشاهده جزییات
فریت تروید 21*12*7

نام محصول : فریت تروید 21*12*7

کد محصول : ۵۵۱۲

مشاهده جزییات
فریت تروید 9/5*4/5*4/5

نام محصول : فریت تروید 9/5*4/5*4/5

کد محصول : ۵۵۱۱

مشاهده جزییات
فریت تروید 10*6*5

نام محصول : فریت تروید 10*6*5

کد محصول : ۵۵۱۰

مشاهده جزییات
فریت تروید20*10*10

نام محصول : فریت تروید20*10*10

کد محصول : ۵۵۰۹

مشاهده جزییات
تروید 25*15*12

نام محصول : تروید 25*15*12

کد محصول : ۵۵۰۸

مشاهده جزییات
فریت تروید 14*6*29

نام محصول : فریت تروید 14*6*29

کد محصول : ۵۵۰۷

مشاهده جزییات
فریت تروید16*8*17

نام محصول : فریت تروید16*8*17

کد محصول : ۵۵۰۶

مشاهده جزییات
فریت EEپایه وسط استوانه ای 45*44

نام محصول : فریت EEپایه وسط استوانه ای 45*44

کد محصول : ۵۴۹۲

مشاهده جزییات
فریت EEارگپ دار42*42

نام محصول : فریت EEارگپ دار42*42

کد محصول : ۵۴۹۱

مشاهده جزییات
فریت EE  42*42

نام محصول : فریت EE 42*42

کد محصول : ۵۴۹۰

مشاهده جزییات
EE  66*66

نام محصول : EE 66*66

کد محصول : ۵۴۲۲

مشاهده جزییات
U فریت 63*35 قطر18

نام محصول : U فریت 63*35 قطر18

کد محصول : ۵۴۲۱

مشاهده جزییات
سربی35*25*10

نام محصول : سربی35*25*10

کد محصول : ۵۴۲۰

مشاهده جزییات
تروید38*19*13

نام محصول : تروید38*19*13

کد محصول : ۵۴۱۹

مشاهده جزییات
تروید 38*22*5

نام محصول : تروید 38*22*5

کد محصول : ۵۴۱۸

مشاهده جزییات
تروید38*19*13

نام محصول : تروید38*19*13

کد محصول : ۵۴۱۷

مشاهده جزییات
تروید 35*18*8

نام محصول : تروید 35*18*8

کد محصول : ۵۴۱۶

مشاهده جزییات
تروید 30*19*7

نام محصول : تروید 30*19*7

کد محصول : ۵۴۱۵

مشاهده جزییات
EE16*16

نام محصول : EE16*16

کد محصول : ۵۴۱۴

مشاهده جزییات
EI 22*19

نام محصول : EI 22*19

کد محصول : ۵۴۱۳

مشاهده جزییات
изделие д-25г

نام محصول : изделие д-25г

کد محصول : ۴۹۶۹

مشاهده جزییات
فریت حلقوی سیم پیچی I.E.I TL4EO-2

نام محصول : فریت حلقوی سیم پیچی I.E.I TL4EO-2

کد محصول : ۴۸۱۷

مشاهده جزییات
فریت میله ای

نام محصول : فریت میله ای

کد محصول : ۴۴۷۲

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید