یک شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹
>> محصلات
>> فریت
>> اروپایی
فریت تروید 31*19*8

نام محصول : فریت تروید 31*19*8

کد محصول : ۵۶۳۰

مشاهده جزییات
فریت میله ای 12میل در 3 میل

نام محصول : فریت میله ای 12میل در 3 میل

کد محصول : ۵۶۱۵

مشاهده جزییات
فریت میله ای 1 سانت قطر6 میل

نام محصول : فریت میله ای 1 سانت قطر6 میل

کد محصول : ۵۶۱۴

مشاهده جزییات
فریت میله ای

نام محصول : فریت میله ای

کد محصول : ۵۶۱۳

مشاهده جزییات
فریت تروید28*13*14

نام محصول : فریت تروید28*13*14

کد محصول : ۵۵۹۴

مشاهده جزییات
فریت تروید26*14*20

نام محصول : فریت تروید26*14*20

کد محصول : ۵۵۹۳

مشاهده جزییات
فریت I در ابعاد مختلف

نام محصول : فریت I در ابعاد مختلف

کد محصول : ۵۵۹۲

مشاهده جزییات
فریت وسط گرد 50*67*15

نام محصول : فریت وسط گرد 50*67*15

کد محصول : ۵۵۹۱

مشاهده جزییات
فریت EE وسط گرد 40*40*13

نام محصول : فریت EE وسط گرد 40*40*13

کد محصول : ۵۵۹۰

مشاهده جزییات
فریت EE42*43*15

نام محصول : فریت EE42*43*15

کد محصول : ۵۵۸۹

مشاهده جزییات
فریت PQ35*26*35

نام محصول : فریت PQ35*26*35

کد محصول : ۵۵۸۸

مشاهده جزییات
فریت PQ 3230 1413 PC40Z

نام محصول : فریت PQ 3230 1413 PC40Z

کد محصول : ۵۵۸۷

مشاهده جزییات
فریت EE 36*37*10

نام محصول : فریت EE 36*37*10

کد محصول : ۵۵۸۶

مشاهده جزییات
فریتEE42*42*12

نام محصول : فریتEE42*42*12

کد محصول : ۵۵۸۵

مشاهده جزییات
فریت EE 42*42*20

نام محصول : فریت EE 42*42*20

کد محصول : ۵۵۸۴

مشاهده جزییات
فریت EE 20*20

نام محصول : فریت EE 20*20

کد محصول : ۵۵۶۴

مشاهده جزییات
فریت EE16*14/8

نام محصول : فریت EE16*14/8

کد محصول : ۵۵۶۳

مشاهده جزییات
فریت مچینگی 25*20

نام محصول : فریت مچینگی 25*20

کد محصول : ۵۵۲۶

مشاهده جزییات
فریت EEپایه وسط استوانه ای 45*44

نام محصول : فریت EEپایه وسط استوانه ای 45*44

کد محصول : ۵۴۹۲

مشاهده جزییات
فریت EEارگپ دار42*42

نام محصول : فریت EEارگپ دار42*42

کد محصول : ۵۴۹۱

مشاهده جزییات
فریت EE  42*42

نام محصول : فریت EE 42*42

کد محصول : ۵۴۹۰

مشاهده جزییات
EE  66*66

نام محصول : EE 66*66

کد محصول : ۵۴۲۲

مشاهده جزییات
U فریت 63*35 قطر18

نام محصول : U فریت 63*35 قطر18

کد محصول : ۵۴۲۱

مشاهده جزییات
تروید 38*22*5

نام محصول : تروید 38*22*5

کد محصول : ۵۴۱۸

مشاهده جزییات
تروید38*19*13

نام محصول : تروید38*19*13

کد محصول : ۵۴۱۷

مشاهده جزییات
تروید 30*19*7

نام محصول : تروید 30*19*7

کد محصول : ۵۴۱۵

مشاهده جزییات
EE16*16

نام محصول : EE16*16

کد محصول : ۵۴۱۴

مشاهده جزییات
EI 22*19

نام محصول : EI 22*19

کد محصول : ۵۴۱۳

مشاهده جزییات
فریت حلقوی سیم پیچی I.E.I TL4EO-2

نام محصول : فریت حلقوی سیم پیچی I.E.I TL4EO-2

کد محصول : ۴۸۱۷

مشاهده جزییات
فریت میله ای

نام محصول : فریت میله ای

کد محصول : ۴۴۷۲

مشاهده جزییات

از آخرین خبر ها مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود اخرین اخبار سایت را دریافت کنید